Gross Catholic High School
  March, 2018
4:00pm Soccer-G/Varsity Duchesne Academy
5:45pm Soccer-G/JV Duchesne Academy
10:00am Soccer-G/JV Omaha Central
12:00pm Soccer-G/Varsity Omaha Central
4:30pm Soccer-G/Varsity Ralston High School
6:00pm Soccer-G/JV Ralston High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Omaha Mercy
6:00pm Soccer-G/JV Omaha Mercy
Soccer-Varsity Rescheduled to 03-28-18
Soccer-JV  (Postponed)
5:00pm Soccer-G/Varsity  (Rescheduled from 03-26-18) Skutt Catholic High School
  April, 2018
4:30pm Soccer-G/Varsity Roncalli High School
6:00pm Soccer-G/JV Roncalli High School
Soccer-Varsity Rescheduled to 04-13-18
Soccer-JV Rescheduled to 04-13-18
4:30pm Soccer-G/Varsity Beatrice High School
6:00pm Soccer-G/JV Beatrice High School
5:00pm Soccer-G/Varsity Conestoga
Soccer-JV  (Cancelled)
Soccer-Varsity  (Postponed)
Soccer-JV  (Postponed)
Soccer-JV Rescheduled to 04-19-18
Soccer-Varsity Rescheduled to 04-19-18
4:30pm Soccer-G/JV Concordia Jr / Sr
6:15pm Soccer-G/Varsity Concordia Jr / Sr
5:00pm Soccer-G/JV  (Rescheduled from 04-14-18) Waverly
6:15pm Soccer-G/Varsity  (Rescheduled from 04-14-18) Waverly
TBD Soccer-G/JV Gross Catholic High School vs. Multiple Schools TBD Soccer-G/JV Gross Catholic High School vs. Multiple Schools
4:30pm Soccer-G/Varsity Duchesne Academy TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba
  May, 2018
5:00pm Soccer-G/Varsity Roncalli High School TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba